...inne podejście do finansów

Doradztwo dla firm i wsparcie start up

 Wsparcie w zakresie:

  • bieżącego prowadzenia biznesu,  
  • planowania i bezpieczeństwa finansowego,  
  • dostosowania formy prawnej firmy do potrzeby konkretnego projektu,
  • wsparcie w budowie i zarządzaniu działami sprzedaży