...inne podejście do finansów

Family Office

Majątki ludzi zamożnych w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych w wielu przypadkach są pokaźne. Wynika to między innymi z faktu wielopokoleniowego budowania kapitału.  

Poprzez współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin (adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi), jesteśmy w stanie nie tylko dostarczyć klientowi produkt adekwatny do jego profilu inwestycyjnego, oczekiwań oraz akceptacji ryzyka, ale również zadbać o to, aby ten kapitał (optymalnie podatkowo) był przekazany dla kolejnego pokolenia.