...inne podejście do finansów

Finanse i inwestycje

  • Inwestycje jednorazowe

Dla osób dysponujących kapitałem i szukających sposobów na jego zainwestowanie, dysponujemy szeroką ofertą rozwiązań o różnej charakterystyce,   zróżnicowanym horyzoncie czasowym, różnym potencjale zysku i skali ryzyka. Dobieramy z rynku atrakcyjne oferty pozwalające na dopasowywanie indywidualnych strategii inwestycyjnych do aktualnych trendów na rynku.  

 

  • Programy oszczędnościowo-inwestycyjne

Rozwiązania służące długoterminowemu budowaniu rezerw kapitałowych wykorzystywanych do realizowania dowolnych celów takich jak: zabezpieczenie emerytalno - rentierskie, fundusze posagowe, kapitały zabezpieczające spłatę zobowiązań. Programy te, dzięki wykorzystaniu €žprocentu składanego € oraz uśrednianiu zakupu jednostek uczestnictwa,   w ramach regularnie kumulowanych wpłat z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań inwestycyjnych, pozwalają nie tylko   zabezpieczyć gromadzony kapitał przed skutkami inflacji, ale też dynamicznie pomnożyć jego realną wartość. Dla wielu jest to jedyny sposób na osiągnięcie €žstanu prywatnej   zamożności   finansowej €.

 

  • Produkty z tzw. ulgą podatkową

To niewątpliwie atrakcyjna formuła dostępna praktycznie dla każdego inwestora. W chwili obecnej są dwie możliwości:

  1. Uzyskanie ulgi podatkowej poprzez zwrot części podatku w roku następnym w zależności od skali opodatkowania. Cała wpłacona kwota (do limitu ustawowego obowiązującego w kazdym roku) - może wejść w podstawę opodatkowania (IKZE),  
  2. Możemy uzyskać po okresie zapisanym w ustawie zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (IKE)