...inne podejście do finansów

O firmie

"Operacja inwestycyjna to taka, która dzięki starannej analizie, obiecuje bezpieczeństwo oraz zadowalającą rentowność zaangażowanej kwoty. Operacje nie spełniające tych wymogów są spekulacjami"  

 Benjamin Graham

 

To myśl przewodnia naszego podejścia do inwestowania. Należy jednak pamiętać, że każde inwestowanie wiąże się z pewnym ryzykiem - poprzez staranną analizę można je minimalizować, ale nie da się go w pełni wykluczyć. Stopa zwrotu wolna od ryzyka (tzw. risk free) to oprocentowanie bonów skarbowych lub obligacji zerokuponowych w zależności od okresu szacowania inwestycji. Stopa zwrotu wyższa niż 'risk free' wiąże się z pewnym ryzykiem inwestycyjnym.

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami pozwoliło nam wyciągnąć wnioski, że oferowane rozwiązania finansowe mają sens tylko wtedy, kiedy z klientem współpracuje się długoterminowo, zapewniając właściwą opiekę i dostarczając profesjonalnych narzędzi wspomagających ich decyzje inwestycyjne.

 

Nota Prawna: Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające inne niż w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzbę i podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się ze swoim zawodowym doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z prezentowanymi tu produktami i usługami".