...inne podejście do finansów

Plany i audyty marketingowe

Środowisko makro- i mikro-ekonomiczne biznesu obfituje w szereg zmian. Można dzisiaj z powodzeniem powiedzieć, że zmiana permanentnie nam towarzyszy i w tej kwestii należy się spodziewać jeszcze większego przyspieszenia.

Znaczna część modeli biznesowych, które "wczoraj" odnosiły sukces - już dzisiaj albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w znacznie zmienionej formule. Dlatego w biznesie często wygrywa ten, kto popełnia jak najmniejszą ilość błędów - szczególnie inwestycyjnych.  

Audyt marketingowy  - to ocena aktualnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa / biznesu w ramach różnych perspektyw, modeli biznesowych, analizy makro- i mikro-otoczenia, co daje podstawę do poźniejszych rekomendacji.  

Audyt marketingowy jest podstawą do formułowania misji, wizji oraz celów organizacji, strategii rozwoju, taktyk wdrażania tych strategii oraz propozycji zastosowania określonych miar kontroli w okresie wdrażania planu marketingowego.  

Value Proposition  to często element profesjonalnego planu marketingowego. Jest podstawą do efektywnej komunikacji oraz pozwala na uzyskiwanie odpowiedniej marżowości prowadzonego biznesu.