...inne podejście do finansów

Pozyskiwanie kapitału

Oprócz wsparcia przy tradycyjnym modelu finansowania biznesu w oparciu o kredyty i leasingi, szukamy dla naszych klientów alternatywnych rozwiązań, takich jak private equity, czy przekształcenia kapitałowe. Docieramy na najwyższe szczeble decyzyjności w zakresie uruchamiania finansowania i wykorzystujemy je do realizacji powierzonych nam zadań. W razie potrzeby współtworzymy biznesplany, pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji.