...inne podejście do finansów

Szkolenia

Wieloletnie doświadczenie naszych partnerów i menedżerów pozwoliło nam stworzyć również ofertę szkoleniową dla firm i instytucji. Prowadzimy szkolenia:

  • finansowe,
  • metody wyceny instrumentów finansowych: dłużnych, udziałowych,
  • rynki kapitałowe,
  • nieruchomości - analiza, ryzyka inwestycyjne, rentowność,
  • analiza portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem nieruchomości,
  • indywidualne konsultacje w kwestiach inwestowania w nieruchomości i różne aktywa finansowe,
  • przywództwo,
  • budowanie skutecznych zespołów sprzedażowych
    Współpracujemy z wieloma trenerami i różnymi firmami szkoleniowymi. Mamy możliwość przygotowania szkoleń ściśle według potrzeb naszego klienta.